SPARQL httpd server v1.1.4 status - size

KB chemistry

Segment #quads (s)quads (sr) modelsresources
075432+0214609
175317+0214615
Total150749+0229224